SUPERHELD:
lespakket over normen en waarden
   

SUPERHELD: praktische informatie

superheld> praktische informatie

Leerdoelen

Aanschaf
Kosten lespakket (bordspel en werkmap):
€ 199,00 (ex. btw en verzendkosten) Bestel
Workshops/informatiebijeenkomsten op aanvraag.Voorbeeldkaarten


SUPERHELD is interactief: kinderen leren van en met elkaar over gedrag in alledaagse situaties.
SUPERHELD is preventief: kinderen leren anticiperen op onveillge situaties.
SUPERHELD is actueel: er is veel aandacht voor internet, msn en mobiel.
SUPERHELD is uitdagend: de leerlingen moeten zelf oplossingen bedenken.
SUPERHELD is spannend: wie gaat als eerste over de finish en mag zich superheld noemen? SUPERHELD is mooi vormgegeven en gemaakt van duurzaam materiaal.
SUPERHELD is makkelijk in te zetten
En… SUPERHELD is leuk om samen te spelen!

Terug

 
 • zelf waarden en normen ontwikkelen (bijvoorbeeld m.b.t. gedrag in de groep en de digitale samenleving);

 • bewust worden van niet veilige situaties;

 • zelf oplossingen bedenken voor lastige situaties;

 • opkomen voor jezelf en rekening houden met anderen.


Gebruik

SUPERHELD is zeer gebruiksvriendelijk:

 

 • spel en lespakket vragen geen tijdrovende voorbereiding of training;

 • er is gedifferentieerd spelmateriaal op 2 niveaus (groep 5/6 en groep 7/8);

 • de leerlingen kunnen het spel zowel klassikaal, in groepjes (zelfs zonder begeleiding) als individueel met bijvoorbeeld een IB’er spelen;

 • de spelthema’s kunnen op elk moment worden geactualiseerd;

 • de leerkracht bepaalt hoe uitgebreid het onderwerp wordt behandeld;

 • de werkmap is compact, met gebruiksklare werkbladen en een internetquiz;

 • SUPERHELD is ook geschikt voor gebruik tijdens naschoolse opvang.

 
   
Postbus 17171 2502 CD Den Haag Tel: 070 365 32 68