SUPERHELD:
lespakket over normen en waarden

SUPERHELD: lespakket over normen en waarden

Met SUPERHELD leren kinderen, terwijl ze samen spelen, zelfstandig normen en waarden ontwikkelen met betrekking tot veilig gedrag in alledaagse situaties, met gangbare normen en waarden als uitgangspunt.

Spelthema’s zijn onder meer plagen-pesten, internet & msn, omgaan met groepsdruk.

Lespakket

Het lespakket is ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en bestaat uit een werkmap met achtergrondinformatie en een bordspel. Al spelend komen leerlingen in lastige situaties terecht waarvoor ze ter plekke een oplossing moeten bedenken. Wie kiest voor veilig gedrag en anderen kinderen helpt, wordt zelf de Superheld!

Doordat leerlingen het spel samen met leeftijdgenoten spelen, leren ze van en met elkaar. Spelenderwijs maken ze moeilijk bespreekbare thema’s concreet en krijgt de leerkracht of IB-er inzicht in de leefwereld van de leerlingen. Spelen werkt drempelverlagend, waardoor kinderen makkelijker vrijuit praten over hun eigen ervaringen en elkaar spontaan helpen of aanvullen.

SUPERHELD sluit direct aan bij actuele onderwijsthema’s en kerndoelen als burgerschapsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Waarom SUPERHELD?
In een maatschappij waarin de sociale controle van volwassenen op het gedrag van kinderen afneemt en waarin voor de steeds grotere stroom van digitale communicatie een gedragscode ontbreekt, is het belangrijk dat kinderen zelf en met elkaar binnen een bepaald referentiekader normen en waarden leren ontwikkelen. Superheld heeft al bewezen daarbij een onmisbaar hulpmiddel te zijn.

Een aantal jaren geleden ontwikkelde SCULPO SimuLEERspel samen met JSO (Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding) het bordspel SUPERHELD. Vanwege het succes van SUPERHELD is onlangs op basis van een geactualiseerde versie van het SUPERHELD-bordspel speciaal voor het basisonderwijs het SUPERHELD-lespakket uitgebracht.

Lees verder: Praktische informatie

Ieder kind kan een Superheld zijn!
Een Superheld weet wanneer een situatie veilig is, bedenkt oplossingen voor lastige situaties, en helpt andere kinderen.

Speel SUPERHELD en ontdek het zelf!

 
   
Postbus 17171 2502 CD Den Haag Tel: 070 365 32 68