Wat is een simuleerspel?

 

Simuleren is nabootsen. Een simuleerspel gaat uit van een zeer vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Die vereenvoudiging is nodig om de samenhang tussen de verschillende leerelementen te verduidelijken en de gevolgen van specifiek gedrag inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Na afloop van het spel wordt de leerstof verdiept aan de hand van het bijgeleverde lesmateriaal. Dit is ook het moment waarop terugkoppeling plaatsvindt van de speelervaring naar de praktijk. Daarbij kan de leerkracht of professionele begeleider, afhankelijk van de situatie en het niveau van de groep, naar eigen inzicht accenten aanbrengen.

Sculpo SimuLEERspellen zijn interactief: kinderen leren van en met elkaar.
Sculpo SimuLEERspellen zijn preventief: kinderen krijgen inzicht in de gevolgen van specifiek gedrag.
Sculpo Simulatiespellen zijn veilig: kinderen leren in een speelse omgeving.
Sculpo SimuLEERspellen zijn spannend: het competitie-element stimuleert kinderen tot actief meedoen.
Sculpo SimuLEERspellen zijn uitdagend: kinderen worden aangezet tot denken en doen.
Sculpo Simulatiespellen zijn mooi vormgegeven en gemaakt van duurzaam materiaal.
Sculpo simuLEERSpellen zijn makkelijk inzetbaar.
En bovenal: Sculpo Simuleerspellen zijn leuk! Dé motivatie om te willen leren.

“Dit is de eerste keer dat ik leren echt
superleuk vind”.

 

 
   
Postbus 17171 2502 CD Den Haag Tel: 070 365 32 68